отнасям към

отнасям към
словосъч. - причислявам, присъединявам, зачислявам, включвам, притурям, прибавям, числя
словосъч. - свеждам до

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • отнасям се до — словосъч. обръщам се към …   Български синонимен речник

  • обръщам се към — словосъч. отнасям се до …   Български синонимен речник

  • причислявам — гл. числя, зачислявам, отнасям към, присъединявам, придавам, включвам, притурям, прибавям, принаждам, прилагам гл. смятам, отнасям …   Български синонимен речник

  • притурим — гл. прибавям, добавям, додавам, наддавам, удължавам, допълвам, попълвам, принаждам, придавам, вливам гл. прилагам, причислявам, присъединявам, съединявам, включвам, отнасям към, вмятам, вмествам, привнасям, принасям, внасям, допринасям, подсилвам …   Български синонимен речник

  • свеждам до — словосъч. намалявам, ограничавам, съкратявам, смалявам, смъквам, редуцирам словосъч. отнасям към …   Български синонимен речник

  • спадам — гл. улягам, намалявам, снишавам се, смалявам се, смъквам се, отслабвам гл. изваждам, приспадам, смъквам гл. подпадам, влизам, числя се, включен съм, съставлявам част, съм съставна част, принадлежа, отнасям се към гл. удържам гл. утихвам, стихвам… …   Български синонимен речник

  • принадлежа — гл. числя се, съм, подпадам, съставлявам част, причислен съм, отнасям се към, спадам към, включен съм …   Български синонимен речник

  • причислявам се — гл. числя се, присъединявам се, прибавям се, подпадам, зачислявам се, отнасям се към, включвам се, ставам част от …   Български синонимен речник

  • благоволити —  (да се) отнасям добре към някого; (да) вземам участие в нещо …   Църковнославянски речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”